Prawo karne jest dziedziną prawa, która reguluje postępowanie karne. Prawo karne określa, jakie czyny są karalne, jakie kary można za nie zastosować oraz jakie są procedury postępowania karnego. Prawo karne jest rozwijane przez prawo karnosądowe, które reguluje sposób prowadzenia postępowań karnych w sądzie.

Prowadzenie postępowań karnych w sądzie jest kompetencją sędziów karnych. Sędziowie karni są wybierani przez Prezydenta w drodze konkursu na czteroletnią kadencję. Sędziowie karni są niezawiśli w swojej pracy i podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Sędziowie karni orzekają w sprawach karnych na podstawie kodeksu karnego.

W postępowaniu karnym sąd kieruje do oskarżonego akt oskarżenia, który określa czyn, zarzuty oraz dowody. Oskarżony ma prawo do obrony i może wynająć adwokata. Sąd karny może przeprowadzić śledztwo w sprawie, a także przesłuchać świadków. Sąd karny może orzekać kary, takie jak więzienie, grzywna, areszt itp.

Porozmawiajmy - Zadzwoń