Prawo karne jest dziedziną prawa, która reguluje postępowanie karne. Prowadzenie spraw karnych jest procesem, który ma na celu ustalenie, czy dana osoba dopuściła się przestępstwa i jakie kary może za to ponieść. Sąd karny jest miejscem, w którym prowadzone są sprawy karne. Prowadzenie spraw karnych w sądzie jest procesem, który składa się z kilku etapów.

Porozmawiajmy - Zadzwoń