Prawo karne jest dziedziną prawa, która reguluje przestępstwa i kary za nie. Prowadzenie spraw karnych jest procesem, który może rozpocząć się od wszczęcia śledztwa przez organy ścigania, a kończyć na orzeczeniu wyroku przez sąd.

Organy ścigania, takie jak policja, prokuratura i sądy, mają określone role w prowadzeniu postępowań karnych. Policja ma obowiązek ścigać przestępców i gromadzić dowody przestępstw. Prokuratura ma obowiązek ścigać przestępców i przygotowywać akt oskarżenia. Sąd ma obowiązek orzekać w sprawach karnych.

Prawo karne jest skomplikowanym i złożonym działem prawa. Prowadzenie spraw karnych jest trudnym i wymagającym procesem.

Porozmawiajmy - Zadzwoń