Prowadzenie spraw karnych w sądzie jest procesem, który obejmuje wiele etapów. Od momentu złożenia przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia, aż do wydania wyroku przez sąd, trwa to długo i wymaga dużo pracy. Prowadzenie spraw karnych jest procesem, w którym sąd...