Prowadzenie spraw karnych w sądzie jest procesem, który obejmuje wiele czynności, począwszy od pobrania akt sprawy od prokuratora, aż po wydanie wyroku przez sędziego. W tym czasie obrońca oskarżonego ma prawo do wniesienia apelacji.

Pobranie akt sprawy od prokuratora

Prokurator jest osobą, która prowadzi śledztwo w sprawie przestępstwa. Po zakończeniu śledztwa prokurator przekazuje akt sprawy sądowi, który rozpoczyna proces karny.

Rozpoczęcie procesu karnego

Rozpoczęcie procesu karnego oznacza, że sąd bierze na siebie rozpatrywanie sprawy. W trakcie procesu karnego sąd może przeprowadzić rozprawę, a także przesłuchać świadków i przeprowadzić ekspertyzy.

Wydanie wyroku

Na koniec procesu karnego sędzia podejmuje decyzję, czy oskarżony jest winny przestępstwa, czy nie. Jeżeli sąd uznaje oskarżonego za winnego, wydaje wyrok. Wyrok może być wolnościowy, tj. Oskarżony może zostać skazany na karę więzienia, ale może także zostać uniewinniony.

Porozmawiajmy - Zadzwoń