Prowadzenie spraw karnych w sądzie jest procesem, którego celem jest ustalenie, czy dana osoba jest winna lub niewinna oskarżenia. Proces ten jest prowadzony przez sąd i uwzględnia on przesłuchania świadków, przedstawicieli oskarżonego i oskarżyciela, a także analizę dowodów. Na podstawie tych danych sąd podejmuje decyzję o winie lub niewinności oskarżonego. Prawo karne jest dziedziną prawa, która reguluje sprawy karne. Prawo karne określa rodzaje przestępstw i kary za nie. Prawo karne jest stosowane przez sądy w celu ustalenia, czy dana osoba jest winna oskarżenia.

Porozmawiajmy - Zadzwoń