Prawo karne jest dziedziną prawa, która reguluje postępowanie karne. Prawo karne określa, jakie czyny są karalne, jakie kary można za nie zastosować oraz jakie są procedury postępowania karnego. Prawo karne jest rozwijane przez prawo karnosądowe, które reguluje sposób...